Generalforsamling

 

 

Dameklubbens generalforsamling 2021

 Referat af dameklubbens generalforsamling d.24.november 2021

 Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Fastlæggelse af kontingent samt budget 2022

5. Valg af formand

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Valg af revisorsuppleant

10. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

11. Eventuelt

Ad pkt. 1: Bestyrelsen foreslog Hanne Møller, som blev valgt og generalforsamlingen blev efter en høring hos medlemmerne konstateret lovligt indkaldt. Grunden til at medlemmerne skulle høres, var på grund af, at indkaldelsen var sendt for tidligt ud jf. vedtægterne

Ad pkt. 2: Formanden berettede om golfåret 2021. Beretningen bar præg af, at vores start på golfåret igen var præget af corona situationen, hvilket betød aflysning af vores åbningsmøde og årets 1. fællesmatch. Old Course åbnede i april og ”vi kom på græs” den 21. april 2021. Beretning blev godkendt . Derudover takkede Lone Tina (golfshoppen) for præmier mm., cafeen for ”at tage godt imod os” og den gode mad, kontoret for hjælp til de mange praktiske opgaver og Doris for alle de skønne billeder og kommentarer, sluttede af med en generel tak til bestyrelse og medlemmer.

Ad pkt. 3: Kassereren fremlagde regnskabet med uddybende forklaringer på de respektive poster. Vi har været 70 medlemmer i Dameklubben og havde budgetteret med 66. Regnskab blev godkendt.

Ad pkt. 4: Bestyrelsen foreslog fastholdelse af kontingentet på de kr. 400,- Forslaget blev godkendt. Budget til gaver blev anledning til en drøftelse i forhold til tidligere beslutninger. Budget for 2021 samt posten gaver blev taget til efterretning.

Ad pkt. 5: Bestyrelsen foreslog genvalg af Lone Stenbæk Larsen som formand, der var ikke andre forslag, hvorfor Lone blev genvalgt som formand for Dameklubben.

Ad pkt. 6: Bestyrelsen foreslog genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Jette Skovgaard og Lotte Schou. Begge blev genvalgt.

Ad pkt. 7: Bestyrelsen foreslog genvalg af suppleanterne Kirsten Griese og Eva Dimker.. Begge blev genvalgt.

Ad pkt. 8: Bestyrelsen foreslog genvalg af Lis Jensen som revisor, Lis blev genvalg som revisor.

Ad pkt. 9: Bestyrelsen foreslog genvalg af Alice Jensen blev genvalgt son revisorsuppleant. Alice blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad pkt. 10: Der var ingen forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

Ad pkt. 11: Der var forslag til rækkeinddelingen i 2022, hvor der har været en meget få spillere i A-rækken, hvorfor forslaget gik på, at vi fremover spiller i en B og C række. Bestyrelse tager forslag op på første bestyrelsesmøde. Der var forslag til at vi ikke har fællesmatcher så sent på sæsonen, dette grundet vores sidste fællesmatch, hvor de sidste spillere kom ind i delvis mørke. Der var forslag til nytænkning af golfprogrammet, hvor der kunne tænkes andre golfformer ind, forslag gav anledning til mange holdninger.

Tak til dirigenten.

Hermed blev generalforsamlingen erklæret gennemført og Hanne takkede for god ro og orden.

Vi fik kåret Årets golfspiller, som blev Doris Møller.

Dameturen 2022 vil blive arrangeret af Gritt, Conni, Anni og Doris – den kommer til at ligge fra den fredag den 17. juni til og med den 19. juni 2022 og vi bliver på Sjælland.

Shanne/ref. 8. december 2021

 

 

 

 

Dameklubbens generalforsamling 2020

Referat af Dameklubbens generalforsamling 25.november 2020

 Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Fastlæggelse af kontingent samt budget 2021

5. Valg af formand

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Valg af revisorsuppleant

10. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

11. Eventuelt

Ad pkt. 1: Bestyrelsen foreslog Hanne Møller, som blev valgt og generalforsamlingen blev konstateret lovligt indkaldt.

Ad pkt. 2: Formanden berettede om golfåret 2020. Beretningen bar præg af det mærkelige golf-år, hvor mange af vores aktiviteter enten er kommet i gang sent eller helt aflyst. Til trods for at vores golfsæson er blevet kortet en del af i 2020, har der været flere ”damer” ud og spille. Beretning blev godkendt. Ligger på Dameklubbens hjemmeside.

Ad pkt. 3: Kassereren fremlagde regnskabet med uddybende forklaringer på de respektive poster. Vores regnskab har ligeledes båret præg af, at der grundet aflysninger af planlagte aktiviteter, er sparet lidt penge.. Vi har været 66 medlemmer i Dameklubben og havde budgetteret med 75. Lis Jensen har revideret regnskabet. Regnskab blev godkendt.

Ad pkt. 4: Bestyrelsen foreslog fastholdelse af kontingentet på de kr. 400,- Forslaget blev godkendt. Budget for 2021 blev godkendt.

Ad pkt. 5: Bestyrelsen foreslog genvalg af Lone Stenbæk Larsen som formand, der var ikke andre forslag, hvorfor Lone blev genvalgt som formand for Dameklubben.

Ad pkt. 6: Bestyrelsen foreslog genvalg bestyrelsesmedlemmerne Marianne Nissen og Shanne Jespersen. Begge blev genvalgt, der var ikke andre forslag.

Ad pkt. 7: Bestyrelsen foreslog genvalg af Kirsten Griese. Kirsten blev genvalgt som suppleant. Doris Møller ønskede ikke genvalg som suppleant. Bestyrelsen har i stedet forslået Eva Dimker som ny suppleant. Eva blev valgt, idet der var ikke andre forslag.

Ad pkt. 8: Bestyrelsen foreslog genvalg af Lis Jensen som revisor, Lis blev genvalg som revisor.

Ad pkt. 9: Bestyrelsen foreslog genvalg af Alice Jensen blev genvalgt son revisorsuppleant. Alice blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad pkt. 10: Der var ingen forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

Ad pkt. 11: Der var spørgsmål til rækkeinddelingen i 2021, hvor det nye regelsæt vedrørende handicapregulering træder i kraft. Det er noget af det første bestyrelsen ”vil kaste sig over”. Vi har lige behov for at undersøge, hvordan andre klubber vil håndtere det nye regelsæt. Armbåndet, som kun A og B spillere har kunnet vinde, vil fra næste år udvides, så alle spillere i Dameklubben kan vinde armbåndet. Lone takkede bestyrelsen og Dameklubbens medlemmer for et godt samarbejde. Tak til dirigenten. Hermed blev generalforsamlingen erklæret gennemført og Hanne takkede for god ro og orden.

Vi fik kåret Årets golfspiller, som blev Lykke Andersen.

Dameturen 2021 vil blive arrangeret af Lone, Lotte, Jette Fog og Eva.

Shanne/ref. 15. december 2020

 

Dameklubbens generalforsamling 2019

Referat af Dameklubbens generalforsamling 20.november 2019

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Formandens beretning

3.  Fremlæggelse af revideret regnskab

4.  Fastlæggelse af kontingent samt budget 2020

5.  Valg af formand

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.  Valg af suppleanter

8.  Valg af revisor

9.  Valg af revisorsuppleant

10.Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

11.Eventuelt

Ad pkt. 1: Bestyrelsen foreslog Hanne Møller , som blev valgt og generalforsamlingen blev konstateret lovligt indkaldt.

Ad pkt. 2: Formanden berettede om golfåret 2019. Beretning blev godkendt. Ligger på Dameklubbens hjemmeside.

Ad pkt. 3: Kassereren fremlagde regnskabet med uddybende forklaringer på de respektive poster. Julemærkematchen var en succes og lidt dyr, samtidig fortalte Jette om de gode og sjove møder med julemærkehjemmet.

Vi har været 75 medlemmer i Dameklubben og havde budgetteret med 80.Alice har revideret regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

Ad pkt. 4: Kontingent blev foreslået forhøjet til 400 kr. Kontingent blev godkendt.

Ad pkt. 5: Bestyrelsen foreslog Lone Stenbæk Larsen, idet Marianne Vesterholm ønskede ikke genvalg, der var ikke andre forslag, hvorfor Lone  blev valgt som formand for Dameklubben.

Ad pkt. 6: Bestyrelsen foreslog genvalg af Jette Skovgaard og Lone Stenbæk Larsen. Lone blev som formand, hvorfor bestyrelsen foreslog Lotte Schou som bestyrelsesmedle. Der var ikke andre forslag, hvorfor Jette blev genvalgt og Lotte valgt som bestyrelsesmedlemmer i Dameklubben.

Ad pkt. 7: Bestyrelsen foreslog genvalg af Kirsten Griese og Doris Møller som suppleanter, der var ikke andre forslag, hvorfor begge blev genvalgt som suppleanter i Dameklubben. 

Ad pkt. 8: Betyresen foreslog Lis Jensen som revisor, idet Rikke Sørensen ikke ønskede genvalg som revisor. Lis blev valgt som revisor i Dameklubben.

Ad pkt. 9: Alice Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant i Dameklubben.

Ad pkt. 10: Marianne takkede bestyrelsen og Dameklubbens medlemmer for et godt samarbejde. Tak til dirigenten. Hermed blev generalforsamlingen erklæret gennemført og Hanne takkede for god ro og orden.

Vi fik kåret Årets golfspiller, som blev Jette Wagner. Argumenterne for at det 2019 blev Jette - er hendes fantastiske golfsæson, hvor Jette med de mange gode runder er gået fra B-rækken  til A-rækken. Derudover lavede Jette sin første hole in one på hul 16 i den allersidste del af golfsæsonen.

Flere af dDameklubbens medlemmer takkede Marianne V for de gode år som formand. Lone tog tråden op og takkede Marianne V for de 3 år som formand, hvor Marianne har gjort et kæmpearbejde for Dameklubben.

Lotte Schou om  weekendturen 2020, som i 2. weekend i september går til Hotel Præstekilde på Møn, der spilles lørdag og søndag. Her bor man "på banen" og i 2020 er det valgt at spille 2 runder sammested. Der bliver også mulighed for som tidligere at tage afsted fredag og spille Sydsjælland på turen til Møn. Weendturens udvalg består af Lotte Shou og Lone s. Larsen.

Tina fra Golfshoppen fortalte, at hun havde lavet en kundeklub, hvor der optjenes bonus. derudover fortalte Tina om fordelene ved brug af magnetsmykker og vi fik en lille demonstration af, hvad der sker, når man bærer et magnetsykke.

Shanne/ref. 1. dec.2019

 

 

Dameklubbens generalforsamling 2018

Referat af dameklubbens generalforsamling 14. november 2018

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for 2019

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Valg af formand

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

10. Eventuelt

Ad pkt. 1: Bestyrelsen foreslog Ruth Schade, som blev valgt og generalforsamlingen blev konstateret lovligt indkaldt.

Ad pkt. 2: Formanden berettede om golfåret 2018. Beretning blev godkendt. Ligger på Dameklubbens hjemmeside.

Ad pkt. 3: Kassereren fremlagde regnskabet med uddybende forklaringer på de respektive poster. Der er et lille underskud på kr. 827,- Beholdning pr. 31. oktober 2017 kr. 14.383,51 Regnskab blev godkendt. Budget (2018) ud fra 80 medlemmer blev fremlagt. Beregnet underskud på kr. 2.500. Budget blev godkendt.

Ad pkt. 4: Kontingent blev foreslået uændret til kr. 350,00. Kontingent blev godkendt.

Ad pkt. 5: Bestyrelsen foreslog Marianne Vesterholm, der var ikke andre forslag, hvorfor Marianne blev valgt som formand for Dameklubben.

Ad pkt. 6: Bestyrelsen foreslog genvalg af Shanne Jespersen og Marianne Nissen, der var ikke andre forslag, hvorfor begge blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer i Dameklubben.

Ad pkt. 7: Bestyrelsen foreslog genvalg af Kirsten Griese og Doris Møller som suppleanter, der var ikke andre forslag, hvorfor begge blev genvalgt som suppleanter i Dameklubben.

Ad pkt. 8: Rikke Sørensen blev genvalgt som revisor. Ad pkt. 9: Alice Jensen blev genvalgt son revisorsuppleant i Dameklubben.

Ad pkt. 10: Bestyrelsen forslår ændring af generalforsamlingen afholdelse. I dag skal generalforsamlingen være afholdt indenfor de første 14 dage i november. Bestyrelsen foreslår at det ændres til at generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af november måned. Forslaget blev vedtaget.

Marianne takkede bestyrelsen og Dameklubbens medlemmer for et godt samarbejde. Tak til dirigenten. Hermed blev generalforsamlingen erklæret gennemført.

Vi fik kåret Årets golfspiller, som blev Owa Hansen. Argumenterne for at det i 2018 blev Owa, er hendes altid gode humør og positive indstilling, samt at hun har haft en fantastisk golfsæson, med mange gode runder – en huskes specielt, og det var den runde, hvor Owa lavede 47 stablefordpoint.

Lotte Schou og Lone S Larsen fortalte om 2 forslag til weekendturen 2019, som de arbejder med. Det ene forslag går til Maribo og det andet forslag går til Jylland (Royal Oak) Turen finder sted fra den 31. august 2019– 1. september 2019.

Weekendturens udvalg består at Lotte Schou, Lone S Larsen og Ellen Marqvorsen.

Shanne/ref. 24. november 2018

 

Generalforsamling november 2017

KORSØR GOLFKLUB - Dameklubben

 

Referat af dameklubbens generalforsamling 1.nov. 2017

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for 2018

4.      Fastlæggelse af medlemskontingent

5.      Valg af formand

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.      Valg af suppleanter

8.      Valg af revisor og revisorsuppleant

9.      Behandling af indkomne forslag

10.  Eventuelt

 

Ad pkt. 1:

Bestyrelsen foreslog Ruth Schade, som blev valgt og generalforsamlingen blev konstateret lovligt indkaldt.

 Ad pkt. 2:

Formanden berettede om golfåret 2017. Beretning blev godkendt. Ligger på Dameklubbens hjemmeside.

 Ad pkt. 3:

Kassereren fremlagde regnskabet med uddybende forklaringer på de respektive poster. Der er et lille underskud på kr. 4.068,48

Beholdning pr. 31. oktober 2017 kr. 13.541,76

Regnskab blev godkendt.

 Budget (2018) ud fra 80 medlemmer blev fremlagt. Beregnet underskud på kr. 3.750 (omregnet til 10 stk. nye medlemmer). Budget blev godkendt.

 Ad pkt. 4:

Kontingent blev foreslået uændret til kr. 350,00.

Kontingent blev godkendt.

 Ad pkt. 5:

Bestyrelsen foreslog Marianne Vesterholm, og da der ikke var andre forslag blev Marianne valgt som formand for Dameklubben.

 Ad pkt. 6:

Bestyrelsen foreslog genvalg af Lone Stenbæk Madsen og Jette Skovgaard, og da der ikke var andre forslag blev begge genvalgt som bestyrelsesmedlemmer i Dameklubben.

 Ad pkt. 7:

Bestyrelsen foreslog genvalg af Kirsten Griese og Doris Møller som suppleanter, og da der ikke var andre forslag blev begge genvalgt som suppleanter i Dameklubben.

Ad pkt. 8:

Rikke Sørensen blev valgt som revisor og Alice Jensen blev genvalgt son revisorsuppleant i Dameklubben.

 Ad pkt. 9:

Der var ingen forslag.

 Ad pkt. 10:

Omkring spørgsmålet på, hvordan vi får nye medlemmer i Dameklubben, fortalte Marianne V om de ting, som bestyrelsen pusler med.

Bestyrelsens og medlemmernes forslag går på at lave en mentorordning. Sende information ud til begynderudvalget og i det hele taget få de medlemmer i Dameklubben, som er med i begynderudvalget til at markedsføre os. Sende information ud til samtlige medlemmer i Korsør. Kendetegnende for den information, som skal ”udbredes” er at informationen skal indeholde forudsætninger for at være medlem og at medlemskabet ikke er ensbetydende med at man skal møde op alle onsdage, men når der er plads i kalenderen.

 Marianne takkede bestyrelsen og Dameklubbens medlemmer for et godt samarbejde.

Tak til dirigenten.

 Hermed blev generalforsamlingen erklæret gennemført.

 

Vi fik kåret Årets golfspiller, som blev Edel Nielsen. Listen over argumenterne for at Edel løb af med titlen var stor, men et af var bl.a. hendes ihærdighed.

 Doris Møller uddelte folder vedrørende Dameklubbens weekendtur 2018 og fortalte om turen, der finder sted fra 31. august 2018 – 2. september 2018. Weekendturens udvalg består at Doris Møller, Conni Olsen og Anni Olsen

 

 

Shanne/ref.                                                                                                                                                                                  18. november 2017